A A A

Ffurflen Gais i gofrestru ar Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

Gallwch ymgeisio i gofrestru yma, gallwch hefyd barhau gydag unrhyw cais nad ydych wedi ei gwblhau neu ei gyflwyno.  Gallwch ddychwelyd i'r ardal hon i argraffu unrhyw gais yr ydych wedi ei gyflwyno.  Nid oes rhaid i chi gwblhau ffurflen gais os yr ydych eisoes wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru: Ymgeisio i Gofrestru.

A ydych chi erioed wedi gwneud cais i fod ar Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol o’r blaen?