A A A

Cymorth: Ymgeisio i Gofrestru

Dylech gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru os rydych yn gweithio yng Nghymru.

Os ydych yn Rheolwr, mae’n rhaid eich bod chi wedi cwblhau’r cymhwyster gofynnol a dal y dystysgrif er mwyn gwneud cais i gofrestru. Os rydych yn meddwl bod gennych gymhwyster cyfwerth, cysylltwch â’r Llinell Gymorth Cofrestru a gofynnwch am y broses Asesu Cyfwerthedd Cymwysterau.

Os ydych yn gwneud cais fel gweithiwr cymdeithasol o’r tu allan i’r DU, er mwyn asesu cyfwerthedd eich cymhwyster i’r cymhwyster sydd ei angen i ymarfer yng Nghymru, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen i asesu cyfwerthedd cymwysterau, sydd ar gael ar y wefan. Mae ffi ychwanegol ar gyfer yr asesiad hwn. Gweler y Tabl Ffioedd ar y wefan am restr o'r ffioedd presennol.

Mae’n rhaid i’r holl wybodaeth rydych yn ei rhoi ar eich ffurflen fod yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth a’ch cred. Gall darparu gwybodaeth anghyflawn, anwir neu gamarweiniol arwain at Gofal Cymdeithasol Gymru yn gwrthod eich cofrestru neu’n eich tynnu oddi ar y Gofrestr.