A A A

Adalw manylion mewngofnodi

Gallwch ofyn i gael eich atgoffa o’ch cyfrinair mewn dau ffordd.

        Rhoi eich enw defnyddiwr ac ateb y cwestiwn diogelwch
Neu,  Rhoi eich ebost ac ateb y cwestiwn diogelwch

Fe ofynwyd y cwestiwn diogelwch wrthych pan grëwyd eich cyfrif.