A A A

Creu Cyfrif GCCarlein

Os ydych yn newydd i GCCarlein gallwch greu cyfrif drwy glicio ar y dewis olaf yn y rhestr isod.  

Dewiswch yr opsiwn sy'n disgrifio chi?

Yr wyf wedi creu cyfrif o'r blaen, ond wedi anghofio fy manylion mewngofnodi

Nid wyf erioed wedi sefydlu cyfrif a:

    Rwyf wedi cofrestru ar hyn o bryd

    Rwyf wedi gwneud cais i gofrestru gyda'r Cyngor Gofal neu Gofal Cymdeithasol Cymru yn y           gorffennol

    Rwyf wedi cofrestru o'r blaen, ond nid ar hyn o bryd

neu

    Nid wyf erioed wedi gwneud cais at a Cyngor Gofal neu Gofal Cymdeithasol

 

Os ydych yn gyflogwr gofal cymdeithasol neu yn lofnodwr SAU byddwch eisoes yn hysbys i Gofal Cymdeithasol Cymu, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon dolen unigryw a fydd yn eich galluogi i greu cyfrif sy'n gysylltiedig â'ch sefydliad chi. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch ei wneud yn GCCarlein, dilynwch y ddolen hon: https://gofalcymdeithasol.cymru/cofrestru/cyfrifoldebau-cyflogwyr-a-sefydliadau-addysg-uwch